Villkor Fotokurser

Villkor Fotokurser

1. ANMÄLAN OCH BETALNING
Fotokurser med övernattning (helgkurser) har en anmälningsavgift på 1.000 kr som ska betalas senast 20 dagar efter anmälningsdatum. Resterande belopp betalas senast 40 dagar innan kursens startdatum. På fotokurser utan övernattning (halv- och heldagskurser) betalas hela kursavgiften senast 20 dagar efter anmälningsdatum. Vid anmälan senare än 40 dagar innan kursens startdatum ska full betalning ske omgående.

2. AVBOKNING
Sker avbokning mer än 30 dagar innan fotokursens startdatum återbetalas 75% av kursavgiften (exkl. anmälningsavgiften). Sker avbokning 30 eller färre dagar innan kursens startdatum sker ingen återbetalning.

3. INSTÄLLD FOTOKURS
Fotograf Viktor Sundberg AB äger rätten att ställa in fotokursen på grund av för få deltagare, sjukdom eller annan anledning som gör kursen olämpligt att genomföra. Vid inställd kurs återbetalas hela kursavgiften. Återbetalning av deltagarens övriga kostnader såsom exempelvis flygbiljetter, bensin, inhandlad utrustning eller andra utgifter relaterade till kursen återbetalas ej. Fotokursen ställs ej in på grund av dålig väder.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING
Fotograf Viktor Sundberg AB tar ej ansvar för sjukdom, personskada eller olycka som sker i samband med fotokursen. Ej heller förlust eller skada på tillhörigheter som medförs på kursen. Fotograf Viktor Sundberg AB råder deltagare att teckna försäkring som täcker eventuella situationer som kan uppstå under kursens gång.

En person som skickat anmälan för fotokursen ska vara införstådd med att dessa villkor gäller.