Villkor Fotoresor

Villkor Fotoresor

1. ANMÄLAN OCH BETALNING
Fotoresor har en anmälningsavgift som ska betalas senast 30 dagar efter anmälningsdatum. Resterande belopp betalas 30 dagar efter resans slutdatum. Vid anmälan senare än 40 dagar innan fotoresans startdatum ska anmälningsavgiften betalas omgående. Priset för fotoresan (samt anmälningsavgiftens belopp) står i fotoresans presentation.

2. AVBOKNING
Sker avbokning mer än 40 dagar innan fotoresans startdatum återbetalas 50% av anmälningsavgiften. Sker avbokning 40 eller färre dagar innan fotoresans startdatum återbetalas ej anmälningsavgiften.

3. INSTÄLLD FOTORESA
Fotograf Viktor Sundberg AB äger rätten att ställa in fotoresan på grund av för få deltagare, sjukdom eller annan anledning som gör resan olämpligt att genomföra. Vid inställd fotoresa återbetalas hela avgiften för fotoresan. Återbetalning av deltagarens övriga kostnader såsom exempelvis flygbiljetter, bensin, inhandlad utrustning eller andra utgifter relaterade till fotoresan återbetalas ej. Fotoresan ställs inte in på grund av dålig väder.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING
Fotograf Viktor Sundberg AB tar ej ansvar för sjukdom, personskada eller olycka som sker i samband med fotoresan. Ej heller förlust eller skada på tillhörigheter som medförs på resan. Fotograf Viktor Sundberg AB råder deltagare att teckna försäkring som täcker eventuella situationer som kan uppstå under fotoresans gång.

En person som skickat anmälan för fotoresan ska vara införstådd med att dessa villkor gäller.